Coraz więcej osób zmuszonych jest przebywać w domowej izolacji z różnych powodów. Dla niektórych będzie to konieczność opieki nad dziećmi lub innymi domownikami. Inne osoby z kolei muszą poddać się obowiązkowi kwarantanny z powodu zakażenia lub kontaktu z osobami zarażonymi. Sprawdź o czym musisz pamiętać udając się na izolację, gdzie trzeba składać wnioski i zasiłki i w jaki sposób dokumentować pobyt na kwarantannie.  

Zgodnie z najnowszymi regulacjami, od 3 listopada 2020 r. „osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddania się kwarantannie”. Obecnie kwarantanna trwa 7 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną. Nie jest wymagane wydanie decyzji nakazującej izolację przez SANEPID.

Jeżeli udajesz się na przymusową kwarantannę, możesz ubiegać się o wypłatę świadczenia chorobowego. Wówczas należy złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Poza swoimi danymi osobowymi, należy w takim oświadczeni także podać dane osoby współzamieszkującej, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem oraz oznaczyć okres przebywania w izolacji. 

W przypadku przebywania na kwarantannie dziecka lub innego członka rodziny, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. Możesz się o niego ubiegać, jeżeli opiekujesz się:

 • dzieckiem do lat 14,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • innym członkiem rodziny.

Także w tym przypadku niezbędne jest oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, w którym należy podać dane osobowe (swoje oraz osoby, którą się opiekujesz) oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia izolacji domowej.

Według nowych przepisów w okresie 9-29 listopada można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu i w jakich przypadkach przysługuje taki zasiłek?

W pierwszej kolejności – rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, w ściśle określonych przypadkach, a są nimi:

 • zamknięcie z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • brak jest możliwości zapewnienia przez ww. placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19
 • braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez nianię lub innego opiekuna z powodu COVID-19.

Ponadto zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi np. z powodu zamknięcia „żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19”. Wówczas zasiłek przysługuje rodzicom dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warto też pamiętać, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych „zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna” (np. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki). Ta sama zasada dotyczy sytuacji, w której ośrodek opiekuńczy mimo epidemii jest otwarty, ale nie może zapewnić odpowiedniego poziomu ochrony swoim podopiecznym.

Co zrobić by uzyskać zasiłek opiekuńczy?

W tym celu należy złożyć do pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (wzór znajdziecie na stronach ZUS). Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie bezpośrednio w ZUS. Oświadczenie to jest jednocześnie wniosek o zasiłek opiekuńczy. W przypadku, gdy jeden z rodziców nie pracuje, a więc może zapewnić dziecku opiekę (lub korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego), wówczas zasiłek nie zostanie przyznany.

Według informacji podawanych przez ZUS w razie przebywania na kwarantannie podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu informatycznego. Zatem osoby, które przebywają na kwarantannie i chcą ubiegać się o wypłatę świadczeń chorobowych nie muszą dostarczać wniosków papierowych do ZUS. Nie muszą także dostarczać podpisanych dokumentów do pracodawcy – ani decyzji sanepidu, ani zwolnienia lekarskiego. Wystarczy telefoniczne lub mailowe poinformowanie pracodawcy o przebywaniu na izolacji lub kwarantannie.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik ma dostęp do informacji zamieszczanych przez ZUS w systemie EWP lub na koncie PUE ZUS. Wszystkie wzory odpowiednich oświadczeń i wniosków znajdziesz na stronach internetowych ZUS.  

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1961).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)
Potrzebujesz pilnie test na COVID-19? Kliknij tu, żeby kupić.
Translate »